Projekt : Alle forældre med fra skolestart

Vi er i Skole og Forældre København i gang med et spændende projekt der hedder ”Alle forældre med fra skolestart”. Projektet har til formål at få alle forældre godt med fra skolestart, fordi det har en positiv betydning for hvorledes alle børn kommer godt fra skolestart. Derfor har vi udviklet og er i gang med at afprøve en samskabelsesmodel mellem skole og hjem der understøtter børns dannende fællesskaber

 

Er du skolebestyrelsesmedlem i en af Københavns Folkeskoler, så har vi brug for din erfaring med forældresamarbejdet

Tirsdag d. 10. januar 2023 har du mulighed for at høre mere om projektet og være med til at kvalificere det materiale der allerede ligger. Vi vil gerne høre hvad du tænker om mulighederne for at alle forældre kommer godt med fra skolestart og om det materiale vi har udarbejdet i projektet, favner det vi gerne vil lykkes med.

Mødet er d. 10. januar 2023 fra kl. 17 – 19 et sted i København.  Ønsker du at deltage så send en mail til projektleder Kirsten Birk Lassen på kirsten@skole-foraeldre-kbh.dk.

Ønsker du at vide mere om projekt “Alle forældre med fra skolestart”?

Du er altid velkommen til at tage fat på projektleder Kirsten Birk Lassen på kirsten@skole-foraeldre-kbh.dk.

Du kan læse mere om projektet og det materiale der er under udarbejdelse her:  Alle forældre med fra skolestart – præsentation af formål, model og materiale.

 

Sæt allerede X i kalenderen nu!

Mandag d. 27. marts 2023 holder vi en konference hvor du er inviteret!

På konferencen bliver du klogere på hvad der understøtter børns dannende fællesskaber og hvilken rolle forældrene spiller heri. Vi gennemgår den samskabelsesmodel vi har udarbejdet i projekt “Alle forældre med fra skolestart” og sætter fokus på de samskabelsesarenaer vi har udvalgt. 

Du er som skolebestyrelsesmedlem inviteret sammen med skoleledelse, børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger. Programmet starter kl. 15 og fortsætter kun for skolebestyrelsesmedlemmer efter kl. 17, hvor du også har mulighed for at slutte dig til. Herefter arbejder vi videre med hvordan skolebestyrelsen kan sætte en principiel retning i forhold til at få alle forældre med fra skolestart. Vi slutter af med en dejlig middag og hyggeligt samvær.   

De 4 pilotskoler der deltager i projektet er:  

Husum Skole

Tove Ditlevsen skole

Langelinje Skole

Sluseholm Skole