Projekt : Alle forældre med fra skolestart

Vi er i Skole og Forældre København i gang med et spændende projekt der hedder ”Alle forældre med fra skolestart”. Projektet har til formål at få alle forældre godt med fra skolestart, fordi det har en positiv betydning for hvorledes alle børn kommer godt fra skolestart. Derfor har vi udviklet og er i gang med at afprøve en samskabelsesmodel mellem skole og hjem der understøtter børns dannende fællesskaber

Problemet er at der ofte er stor uklarhed omkring hvordan man samarbejder, hvad man samarbejder om og hvilke roller og gensidige forventninger man har til hinanden. Hvad skal man som forælder byde ind med? Hvad skal man i samarbejdet prioritere? Hvad skal man i barnets læring have fokus på, når læringen er grænseløs? Det er i højere grad op til den enkelte at definere sin rolle og vi har derfor brug for et samskabelsesrum til at forstå og udfylde rollerne.

I projektet har vi udvalgt otte betydningsfulde samarbejdsarenaer, som vi vurderer er de mest bærende i samarbejdet mellem skole og hjem. Derudover har vi defineret et ideal for hvad samarbejdet mellem skole og hjem skal lykkes med, som handler om åbenhed og nysgerrighed. Idealet er meget enkelt, men kan praktiseres på mange forskellige måder. Måder som hverken lærere, pædagoger eller forældre på forhånd kan definere for hinanden, men som man i samarbejdet øver sig på og skaber sammen. De forskellige samarbejdsarenaer er her anledninger til at præsentere forskellige måder hvorpå man kan forholde sig til hinanden – ud fra det fælles ideal. Projektet har således ikke til formål at definere rollerne, men lægger op til at der i samarbejdet præsenteres forskellige rollemodeller, som man kan tage smag af og orientere sig mod. Det kan forhåbentlig være med til at understøtte forældrenes forståelse af hvordan man kan deltage og involvere sig i udviklingen af børnenes dannende og inkluderende fællesskaber og dermed tage del i den dannelsesrejse det er at have barn i en folkeskole i 10 år.

Jo bedre skolen etablerer en interesse hos forældrene for dannelsesrejsen og lyst til at være en del heraf, jo bedre mulighed har forældrene for at orientere sig i samarbejdet og mobilisere en åbenhed og nysgerrighed omkring skolens børn og voksne. I de enkelte samarbejdsarenaer er der således fokus på:

 • At forældresamarbejdet er en samskabelsesproces der tager forældrene med en dannelsesrejse mod skolens verden
 • At forældrene præsenteres for aktiviteter eller konkrete udtryk (forbilleder) for idealet om åbenhed og nysgerrighed
 • At børnene bliver vidende om og vidne til de erfaringer forældrene gør sig med åbenhed og nysgerrighed

 

Samskabelsesmodel mellem skole og hjem der understøtter børnenes dannende fællesskaber

Ønsker du mere information om den samskabelsesmodel der er under afprøvning, så kontakt projektleder på kirsten@skole-foraeldre-kbh.dk eller læs mere her: Samskabelsesmodel til hjemmesiden aug 2022

De 8 mest vigtige samarbejdsarenaer i barnets første skoleår: 

 • Først skoledag
 • Velkomstmøde til forældre med andre skolebaggrunde
 • Aula
 • Daglige aflevering
 • Forældremøde
 • Legegrupper
 • Forældrearrangement
 • Indskrivningsmøde i november

Samarbejdsarenaerne er udvalgt af skolebestyrelsesmedlemmer på Skole og Forældre Københavns efterårskursus og af pilotskolerne

De 4 pilotskoler er:  

 • Husum Skole
 • Tove Ditlevsen skole
 • Langelinje Skole
 • Sluseholm Skole