Se program og tilmeld dig konferencen her

Gratis forårskursus og arbejdsseminar d. 27. marts 2023: Skolebestyrelsen sætter en principiel retning for skole-hjemsamarbejdet, der får alle forældre godt med 

På forårskurset bliver du klogere på hvad der understøtter børns dannende og inkluderende fællesskaber og hvilken rolle forældrene spiller heri. Vi gennemgår den samskabelsesmodel vi har udarbejdet i projekt “Alle forældre med fra skolestart” og sammen med andre skolebestyrelsesmedlemmer drøfter du hvad man i skolebestyrelsen kan sætte retning efter og tage gode drøftelser ud fra, i forhold til at formulere et princip der får alle forældre med, på en måde der understøtter børnenes dannende og inkluderende fællesskaber.

Læs mere om projekt “Alle forældre med fra skolestart” her.

Deltagere: Skolebestyrelsesmedlemmer 

Sted: Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10 1560 København

Tid: 17 – 19:30 med efterfølgende middag og hyggeligt samvær

Program d. 27. marts 2023: 

17:00                 Velkommen

(bestyrelsesmedlemmer der har deltaget fra kl. 15 – 17 er velkommen til at tage en pause frem til kl. 17:45)

17:05                 Samskabelsesmodel mellem skole og hjem og dannelsesrejsen – præsentation af projektet og materialet v. projektleder Kirsten Birk Lassen

17:20                 Samskabelse og børnenes dannende fællesskaber v. lektor Lars Geer Hammershøj fra DPU

17:45                 Oplæg om skolebestyrelsens rolle ift. at sætte en principiel retning for at få alle forældre med fra skolestart – principper og tilsyn

18:10                 Præsentation af spørgeguide – den gode indledende drøftelse om samskabelse og dannelsesrejse

Drøftelse ved bordene – hvad er vigtigt at få sat retning for ift. et samskabende skole-hjem samarbejde

Præsentation af tilsynsguide – tegn på samskabelse mellem skole og hjem

Drøftelse ved bordene – hvordan vil vi gerne se tegn på samskabelse på vores skole? Og er der særlige samskabelsesarenaer der skal sættes en bedre overordnet retning for?

19:15                 Skolebestyrelserne sammenfatter drøftelser i en råskitse til et princip, som drøftes videre med skolens øvrige parter

19:25                 Hvad gør skolebestyrelsen herfra – materiale og mulighed for konsulenthjælp

19:30                 Afslutning og middag

 

Tilmelding til forårskurset her på siden. Sidste tilmeldingsfrist: 22.03.23. Ved manglende fremmøde faktureres jeres skole med 500 kr. pr. deltager.

Har du lyst til at drøfte emnet sammen med børnehaveklasseledere, ledere og KKFO-pædagoger, er du velkommen til også at deltage i konferencen fra kl. 15 – 17. 

 

Kontakt: 

Ved spørgsmål om tilmelding kontakt: Maria Stears, sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk, tlf. 20484917

Ved spørgsmål om projektet, modellen eller konsulentbistand kontakt: Kirsten Birk Lassen, kirsten@skole-foraeldre-kbh.dk , tlf: 51765656

 

Gratis konsulenthjælp til et samskabende forældresamarbejde

Der er i forlængelse af konferencen mulighed for at indhente konsulenthjælp i april og maj til inspiration og facilitering af et samskabende forældresamarbejde, med afsæt i samskabelsesmodellen udarbejdet i projektet. Læs mere om hvordan konsulenthjælpen kan hjælpe både børnehaveklasseteam og skolebestyrelsesteam på vej her. 

 

Generel information om vores forårskurser

På vores forårskurser sætter vi hvert år fokus på aktuelle emner, der rører sig i folkeskolen og/eller i skolebestyrelsesregi. Hertil booker vi kyndige oplægsholdere, som kan give spændende input, relevant viden og konkrete redskaber til skolebestyrelsesarbejdet. Forårskurset ligger som regel i marts eller april og strækker sig over en eftermiddag og tidlig aften, efterfulgt af en middag på kursusstedet. Kurset er gratis for alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i Københavns Kommune.

Materiale fra tidligere forårskursus:

På forårskurset 2018 satte vi fokus på skolebestyrelsers samarbejde – indadtil og udadtil
Hertil udarbejdede Mia Pallisgaard fra Procesværkstedet nogle flotte, visuelle skabeloner, der kan
benyttes som dialogværktøj i skolebestyrelsesregi. 

Du kan downloade skabelonerne her:
Dialogværktøj_samarbejde på tværs
Dialogværktøj_bekymringer og håb

Tilmeld dig forårskurset her: 

(tag gerne alle fra din skolebestyrelse med)

Deadline d. 22. marts 2023

Skriv til maria.s@skole-foraeldre-kbh.dk, hvis du vil forhøre dig om der er en last minute plads mulighed

Eller notér organisation hvis ikke du kommer som SB-medlem
Fx skolebestyrelsesmedlem, skoleleder, medarbejderrepræsentant, fra interesseorganisation mv