Loading...

Skole og Forældre København

Skole og Forældre København er en lokalafdeling til landsforeningen Skole og Forældre, der repræsenterer alle forældre i folkeskolen. I Skole og Forældre København samler vi alle skolebestyrelsesmedlemmer og forældre på folkeskolerne i Københavns Kommune.

FACEBOOK NEWSFEED

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
9. maj 2022

ÅBEN HØRING OM RADIKALES 5 PRIORITETER FOR BØRN OG UNGEDen radikale gruppe på rådhuset prioriterer børne- og ungdomsområdet TÅRNHØJT. Vi synes, at de 5 prioriteter, du ser her, bør være sigtelinjer i den nye strategi, som børne- og ungdomsudvalget på rådhuset snart skal lægge sig fast på. Dén strategi er VIGTIG, fordi den er med til at sætte retningen for hele børne- og ungdomsområdet de næste fire år. Det er NU, vi skal så de frø, vi gerne vil have til at spire!Vores principper tager afsæt i blandt andet vores valgprogram, baglandets indspark og de indspark, vi får fra borgere og fagstemmer.Og lad os høre DIN mening? Hvad mener DU er vigtigst? Her er vores 5 prioriteter 👇✅ PRIORITET: BARNETS FØRSTE 1.000 DAGE I FOKUSKøbenhavns Kommune skal blive bedre til at forebygge, så alle småbørn får den nødvendige støtte - motorisk, emotionelt og sprogligt – de har behov for. Det kræver, at vi tager bedre og tidligere hånd om særligt de udsatte småbørn. Vi ved fra forskningen, at jo tidligere, vi starter, jo større chance har vi for at få alle med på vognen. Radikale Venstre fik kæmpet det ind i forbindelse med overførselssagen - også kaldet "det lille budget" - at vi skal styrke indsatsen i løbet af de første 1.000 dage. Vi har samtidig besluttet, at forvaltningen selv skal udarbejde konkrete budgetforslag med fagaktørerne, så vi får dé forslag på banen, som fagfolkene har størst tillid til kan skabe social mobilitet. Sundhedsplejerskernes opsøgende indsats, socialrådgivere på småbørnsområdet, indsatsen "En god familiestart", småbørnspædagogerne og det omkringliggende civilsamfund er afgørende.✅ PRIORITET: BØRN OG UNGE I MENTAL TRIVSELDårlig mental trivsel blandt unge er så markant en udfordring, at vi mener, at mental trivsel bør gøres til en selvstændig og tungtvejende prioritet i den nye børne- og ungdomsstrategi. Det er Katrine Kildgaard Nielsen, der er tovholder og ordfører på området. Ca. halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14 års-alderen, og 75 pct. af sygdommene er debuteret ved 24 års alderen, ifølge "Bedre Psykiatri". Der ligger væsentlige perspektiver i forebyggende at give flere børn og unge coping-strategier (eksempelvis kognitiv terapi- og metakognitiv terapi-værktøjer eller mindfulness-redskaber) tidligt som en forebyggende indsats. Samtidig bør det være lettere for de børn og unge, der bliver ramt af udfordringer, at finde vej til hjælp uden lange ventetider. ✅ PRIORITET: SÆT SKOLEN FRIGennem den politiske rammestyring skal vi skabe en attraktiv folkeskole med ro og tid, hvor det er lysten, der driver værket, og fagligheden, der er i højsædet.Vi ønsker generelt at understøtte skolerne med tilstrækkeligt personalemæssige ressourcer, efteruddannelse af lærere, meritlæreruddannelser og et rigt udbud af faglige tilbud for eleverne gennem Åben Skole, hvor faglige aktiviteter udbydes af forskellige aktører. Samtidig ønskes vi at understøtte skolernes bestræbelser på at styrke deres egen faglige identitet i samspil med lokalområderne.Endvidere skal overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse styrkes markant, så vi får alle med på vognen, gennem blandt andet tæt kontakt med erhvervslivet. Tak til det forrige radikale udvalgsmedlemmet Jes Vissing Tiedemann for at påpege dén dagsorden. ✅ PRIORITET: PERSONALE MED HØJ FAGLIGHEDVi har en kæmpe udfordring med at sikre tilstrækkeligt velfærdspersonale med faglig relevant baggrund! Én af solstrålehistorierne, der ikke nødvendigvis fortælles så tit, finder man på pædagog-området. Lige nu står vi faktisk til at få uddannet det antal pædagoger, som børne- og ungdomsforvaltningen skønner nødvendigt for at nå målsætningen om 65 % uddannede pædagoger i daginstitutionerne i denne valgperiode. Det skyldes, at vikarer, der får smag for pædagogfaget, kan uddannes til pædagoger, ligesom personer med en videregående uddannelse kan komme ind i faget.Merituddannelsen er fleksibel og praksisbaseret og foregår samtidig med løn og både online samt fysisk. Dén løsning kan med fordel inspirere til nye løsninger under rekrutteringskrisen på andre områder. ✅ PRIORITET: POLITISK FAGLIGE PARTNERSKABERDet er væsentligt, at fremtidens løsninger findes i fællesskab med de fagstemmer, som ved hvor skoen trykker, og som har de gode erfaringer. Løsninger, der formes med fagstemmerne – hvad enten det er lærerne, pædagogerne eller sundhedsplejerskerne - er bygget på best practise.Og derfor er vi altid i tæt samspil med et hav af organisationer. Det gælder – nævn i vilkårlig rækkefølge: Danmarks Lærerforening (Katrine Fylking), Skolelederforeningen, LFS - Landsforeningen for Socialpædagoger (@britt petersen og Jan Hoby), BUPL Hovedstaden (Henriette Brockdorff), Københavns Forældreorganisation -KFO (Signe Nielsen), Skole og Forældre København, Ungerådet, Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen DK (Marie Blond), sundhedsplejerskerne (Katja Münster Schrøder) og mange, mange flere! Byd ind med jeres indblik :) !FREMADRETTETSådan ser vores overordnede prioriteter ud for strategien for børne- og ungdomsudvalgets næste borgerrepræsentationsmøde. Den 11. maj mødes børne- og ungdomsudvalget til et strategiseminar, hvor vi skal tale om vores fælles strategi. Vi forventer, at vi har en færdig strategi, inden vi går på sommerferie.Nu går arbejdet i gang med gode kolleger i børne- og ungdomsudvalget: Jakob Næsager, Mathilde Kastbjerg, Heidi Wang, Sofie Seidenfaden, Marcus Vesterager, Knud Holt Nielsen, Katrine Hassenkam Zoref, Gorm Anker Gunnarsen, Rasmus Steenberger og Harun Demirtas.- Hilsen den radikale gruppe (Mia, Christopher, Emil, Katrine og Kashif og undertegnede børne- og ungdomsordfører Emil Sloth). ... Se mereSe mindre

ÅBEN HØRING OM RADIKALES 5 PRIORITETER FOR BØRN OG UNGE

Den radikale gruppe på rådhuset prioriterer børne- og ungdomsområdet TÅRNHØJT. Vi synes, at de 5 prioriteter, du ser her, bør være sigtelinjer i den nye strategi, som børne- og ungdomsudvalget på rådhuset snart skal lægge sig fast på. Dén strategi er VIGTIG, fordi den er med til at sætte retningen for hele børne- og ungdomsområdet de næste fire år. Det er NU, vi skal så de frø, vi gerne vil have til at spire!

Vores principper tager afsæt i blandt andet vores valgprogram, baglandets indspark og de indspark, vi får fra borgere og fagstemmer.

Og lad os høre DIN mening? Hvad mener DU er vigtigst? Her er vores 5 prioriteter 👇

✅ PRIORITET: BARNETS FØRSTE 1.000 DAGE I FOKUS

Københavns Kommune skal blive bedre til at forebygge, så alle småbørn får den nødvendige støtte - motorisk, emotionelt og sprogligt – de har behov for. Det kræver, at vi tager bedre og tidligere hånd om særligt de udsatte småbørn. Vi ved fra forskningen, at jo tidligere, vi starter, jo større chance har vi for at få alle med på vognen. 

Radikale Venstre fik kæmpet det ind i forbindelse med overførselssagen - også kaldet det lille budget - at vi skal styrke indsatsen i løbet af de første 1.000 dage. Vi har samtidig besluttet, at forvaltningen selv skal udarbejde konkrete budgetforslag med fagaktørerne, så vi får dé forslag på banen, som fagfolkene har størst tillid til kan skabe social mobilitet. Sundhedsplejerskernes opsøgende indsats, socialrådgivere på småbørnsområdet, indsatsen En god familiestart, småbørnspædagogerne og det omkringliggende civilsamfund er afgørende.

✅ PRIORITET: BØRN OG UNGE I MENTAL TRIVSEL

Dårlig mental trivsel blandt unge er så markant en udfordring, at vi mener, at mental trivsel bør gøres til en selvstændig og tungtvejende prioritet i den nye børne- og ungdomsstrategi. Det er Katrine Kildgaard Nielsen, der er tovholder og ordfører på området.
 
Ca. halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14 års-alderen, og 75 pct. af sygdommene er debuteret ved 24 års alderen, ifølge Bedre Psykiatri. Der ligger væsentlige perspektiver i forebyggende at give flere børn og unge coping-strategier (eksempelvis kognitiv terapi- og metakognitiv terapi-værktøjer eller mindfulness-redskaber) tidligt som en forebyggende indsats. Samtidig bør det være lettere for de børn og unge, der bliver ramt af udfordringer, at finde vej til hjælp uden lange ventetider. 

✅ PRIORITET: SÆT SKOLEN FRI

Gennem den politiske rammestyring skal vi skabe en attraktiv folkeskole med ro og tid, hvor det er lysten, der driver værket, og fagligheden, der er i højsædet.

Vi ønsker generelt at understøtte skolerne med tilstrækkeligt personalemæssige ressourcer, efteruddannelse af lærere, meritlæreruddannelser og et rigt udbud af faglige tilbud for eleverne gennem Åben Skole, hvor faglige aktiviteter udbydes af forskellige aktører. Samtidig ønskes vi at understøtte skolernes bestræbelser på at styrke deres egen faglige identitet i samspil med lokalområderne.

Endvidere skal overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse styrkes markant, så vi får alle med på vognen, gennem blandt andet tæt kontakt med erhvervslivet. Tak til det forrige radikale udvalgsmedlemmet Jes Vissing Tiedemann for at påpege dén dagsorden. 

✅ PRIORITET: PERSONALE MED HØJ FAGLIGHED

Vi har en kæmpe udfordring med at sikre tilstrækkeligt velfærdspersonale med faglig relevant baggrund! 

Én af solstrålehistorierne, der ikke nødvendigvis fortælles så tit, finder man på pædagog-området. Lige nu står vi faktisk til at få uddannet det antal pædagoger, som børne- og ungdomsforvaltningen skønner nødvendigt for at nå målsætningen om 65 % uddannede pædagoger i daginstitutionerne i denne valgperiode. Det skyldes, at vikarer, der får smag for pædagogfaget, kan uddannes til pædagoger, ligesom personer med en videregående uddannelse kan komme ind i faget.
Merituddannelsen er fleksibel og praksisbaseret og foregår samtidig med løn og både online samt fysisk. Dén løsning kan med fordel inspirere til nye løsninger under rekrutteringskrisen på andre områder. 

✅ PRIORITET: POLITISK FAGLIGE PARTNERSKABER

Det er væsentligt, at fremtidens løsninger findes i fællesskab med de fagstemmer, som ved hvor skoen trykker, og som har de gode erfaringer. Løsninger, der formes med fagstemmerne – hvad enten det er lærerne, pædagogerne eller sundhedsplejerskerne - er bygget på best practise.

Og derfor er vi altid i tæt samspil med et hav af organisationer. Det gælder – nævn i vilkårlig rækkefølge: Danmarks Lærerforening (Katrine Fylking), Skolelederforeningen, LFS - Landsforeningen for Socialpædagoger (@britt petersen og Jan Hoby), BUPL Hovedstaden (Henriette Brockdorff), Københavns Forældreorganisation -KFO (Signe Nielsen), Skole og Forældre København, Ungerådet, Forældrebevægelsen HvorErDerEnVoksen DK (Marie Blond), sundhedsplejerskerne (Katja Münster Schrøder) og mange, mange flere! Byd ind med jeres indblik :) !

FREMADRETTET

Sådan ser vores overordnede prioriteter ud for strategien for børne- og ungdomsudvalgets næste borgerrepræsentationsmøde. Den 11. maj mødes børne- og ungdomsudvalget til et strategiseminar, hvor vi skal tale om vores fælles strategi. Vi forventer, at vi har en færdig strategi, inden vi går på sommerferie.

Nu går arbejdet i gang med gode kolleger i børne- og ungdomsudvalget: Jakob Næsager, Mathilde Kastbjerg, Heidi Wang, Sofie Seidenfaden, Marcus Vesterager, Knud Holt Nielsen, Katrine Hassenkam Zoref, Gorm Anker Gunnarsen, Rasmus Steenberger og Harun Demirtas.

- Hilsen den radikale gruppe (Mia, Christopher, Emil, Katrine og Kashif og undertegnede børne- og ungdomsordfører Emil Sloth).
4. maj 2022

Drop in hos Skole og Forældre København d. 19. maj. kl. 17.00-18.00 for skolebestyrelsesmedlemmer.Har I nogle udfordringer eller problematikker, som I bøvler med i jeres skolebestyrelse, så vil vi gerne hjælpe jer. Kom forbi og tal med os - vi vil så gerne give sparring og tips til netop jeres situation. Derfor inviterer vi til drop in session i Sorøgade 6, 3. sal d. 19. maj kl. 17.00-18.00. Det kan handle hvad som helst, der optager jer som skolebestyrelse - måske oplever I problemer med samarbejdet med skolelederen eller det er toiletterne der lugter - intet for stort intet for småt - tag jeres agenda med. ... Se mereSe mindre

Drop in hos Skole og Forældre København d. 19. maj. kl. 17.00-18.00 for skolebestyrelsesmedlemmer.

Har I nogle udfordringer eller problematikker, som I bøvler med i jeres skolebestyrelse, så vil vi gerne hjælpe jer. Kom forbi og tal med os - vi vil så gerne give sparring og tips til netop jeres situation. Derfor inviterer vi til drop in session i Sorøgade 6, 3. sal d. 19. maj kl. 17.00-18.00. 

Det kan handle hvad som helst, der optager jer som skolebestyrelse - måske oplever I problemer med samarbejdet med skolelederen eller det er toiletterne der lugter - intet for stort intet for småt - tag jeres agenda med.
Vis flere

KALENDER

maj 2022

man tirs ons tors fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31