Projekt : Alle forældre med fra skolestart

Alle forældre inkluderet fra skolestart

Hvordan kan I som skole og skolebestyrelse understøtte, at forældrene deltager og involverer sig i udviklingen af børnenes dannende og inkluderende fællesskaber?

Det har Skole og Forældre København udforsket i projektet ”Alle forældre inkluderet fra skolestart”, og resultatet finder du i materialet her på siden.

Et samarbejde med åbenhed og nysgerrighed

Materialet understøtter et samarbejde, hvor forældre, børn og skolens voksne møder hinanden med åbenhed og nysgerrighed. Det består i hovedtræk af:

  1. En samskabelsesmodel med 1 ideal og 3 principper
  2. De 9 vigtigste samarbejdsarenaer mellem skole og hjem i barnets første skoleår
  3. Konkrete værktøjer, eksempler og inspiration til skolebestyrelser og skolens pædagogiske personale.

Podcast: Dannelse er et nøgleord

Hør, hvorfor samskabelse mellem skole og hjem understøtter børns dannende og inkluderende fællesskaber. Vært er lektor Lars Geer Hammershøj fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og projektleder Kirsten Birk Lassen.

  • Lyt til podcasten

Download eller bestil

Til skolebestyrelsen
Værktøjer, eksempler og inspiration – et hjælpeværktøj til skolebestyrelsens arbejde med principper for skole-hjem samarbejdet.

Til skolens pædagogiske personale
Værktøjer, eksempler og inspiration – et arbejdsredskab til at planlægge, facilitere og fremme et inkluderende forældresamarbejde.

Yderligere inspiration

Skole Forældre KBH plakat

Plakat 50×70
Velkommen i skolen – en dannelsesrejse for alle

Skole Forældre KBH postkort

Postkort A5
Samskabelsesmodellens elementer på 1 kort. God som handout eller til dialog ved forældremøder, i skolebestyrelsen m.v.

Bestil

Materialet er gratis, men der opkræves porto ved forsendelse.

Hæfte - Alle forældre inkluderet fra skolestart
Til skolebestyrelsen

Hæfte - Alle forældre inkluderet fra skolestart
Til skolens pædagogiske personale

Plakat - Velkommen i skolen
Størrelse: 50x70 cm

Postkort  - Alle forældre inkluderet fra skolestart
Størrelse: A5
 

Om projektet

”Alle forældre inkluderet fra start” er gennemført af Skole og Forældre København  i perioden 2021-2023 med støtte fra Københavns Kommunes Børne- og Ungeudvalg og med deltagelse af de 4 pilotskoler Sluseholmen Skole, Langelinieskolen, Husum Skole og Tove Ditlevsens Skole.

Målet er at fremme et forældresamarbejde med en inkluderende tilgang, hvor det fælles afsæt er åbenhed og nysgerrighed. Det kommer ikke altid af sig selv, og derfor har vi sat samskabelsen på model og udarbejdet værktøjer og eksempler, der kan inspirere både skolebestyrelser, skoleledelsen og det pædagogiske personale til at bruge modellen i praksis.

Vil du vide mere?

Projektleder
”Alle forældre inkluderet fra skolestart”
 
Kirsten Birk Lassen
Skole og Forældre København
Tlf. 51 76 56 56
kirsten@skole-foraeldre-kbh.dk

Kirsten Birk Lassen
Skole &Forældre KBH plakat