Her kan du se vores aktuelle arbejdsgrupper og stående udvalg

Arbejdsgrupper

 • Aula: Frederik, Noah og Kirsten
 • Skolebestyrelsens rolle ift. skolebyggerier/renovering: Frederik
 • Følgegruppe til forsøg med adaptivt digitalt læremiddel i matematik: Sebastian
 • Følgegruppe til skolelederuddannelsen: Frederik og Kira
 • Skolestruktur: Kira og Marianne
 • Inklusionsindsats: Kira, Marianne, Kirsten, Anders
 • KLF-delegation: Kira, Kirsten, Linda, Sebastian og Maria
 • Alle forældre med fra skolestart: Linda, Frederik, Marianne og Kirsten
 • Kontaktpersoner ift. koordinering af dialogmøder: Marianne
 • Repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse: Linda
 • Kvartalsmøder med direktionen: Forretningsudvalget
 • Det mener vi om GDPR: Anders, Kira
 • Uddannelsesvejledning: Anders, Linda og Sebastian
 • Standardforretningsorden for skolebestyrelser: Anders
 • Kommunens indsats vedr. central klageinstans og mæglerfunktion: Kira og Kirsten
 • Styrket skolebestyrelsesarbejde: Anders, Kirsten og Sebastian
 • Forældrenes opbakning til skolens inkluderende fællesskaber: på vej

Udvalg

 • Forretningsudvalg: Sebastian, Noah, Kirsten, Maria T og Kira
 • Kursusudvalg: Linda, Noah, Anita og Maria S
 • Udvalg til tildeling af kursusmidler: Lotte og Linda (Noah suppleant)
Arbejdsgrupper og udvalg