Arbejdet som skolebestyrelsesmedlem i Københavns Kommune

Alle folkeskoler har en demokratisk valgt bestyrelse, som er med til at sætte retningen for skolen. Forældrene har flertal i skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen er en del af skolens strategiske ledelse. Bestyrelsen sætter mål og rammer for skolens virksomhed inden for de overordnede rammer, der fastsættes af Folketinget, undervisningsministeren og kommunalbestyrelsen.
Kommunen har udarbejdet en folder, der fint introducerer til arbejdet i de københavnske folkeskoler. Hent folderen her.

I Skole og Forældre København vil vi gerne understøtte, at vi kan dele de gode erfaringer fra skolebestyrelserne. Derfor uddyber vi en række af de centrale opgaver på siderne herunder:

Dertil kan I finde mere information og værktøjer til skolebestyrelsensarbejdet på kommunens hjemmeside fx skabelon til dagorden eller skabelon til opsamling på kvalitetssamtalen mf her