Retningslinjer for tildeling af tilskud til arrangementer på Københavnske Folkeskoler  

Københavnske Folkeskoler herunder specialskoler kan søge Skole og Forældre København om tilskud til afvikling af arrangementer, der har til formål at understøtte et stærkt forældresamarbejde og et velfunderet skolebestyrelsesarbejde.

Kriterier

  • Målgruppen for arrangementer er skolebestyrelser med eventuel deltagelse af kontaktforældre.
  • Arrangementet skal afholdes i samarbejde med minimum en anden skolebestyrelse fra en anden københavnsk folkeskole og gerne flere.
  • I vurdering af bevilling tages i betragtning hvor stor målgruppen for arrangementet er, og om skolen tidligere har søgt penge fra puljen.
  • Der bevilliges tilskud til oplægsholdere eller andre fagrelaterede udgifter, der vedrører arrangementet
  • Der bevilliges ikke tilskud til forplejning, lokaleleje og lignende

Beløbsstørrelse
Der kan søges tilskud op til 8.000 kr.

Det er skolebestyrelsen, der søger pengene. Ansøgningen sendes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk inden arrangementet afholdes.
Der kan forventes en sagsbehandlingstid på op til 3 uger. Skole og Forældre København afsætter hvert år et beløb til kursusaktivitetspuljen.
Bestyrelsen for Skole og Forældre København kan ændre på kriterier og beløbsstørrelse med en måneds varsel.