Retningslinjer for tildeling af tilskud til arrangementer på Københavnske Folkeskoler  

Københavnske Folkeskoler herunder specialskoler kan søge Skole og Forældre København om tilskud til afvikling af arrangementer, der har til formål at understøtte et stærkt forældresamarbejde og et velfunderet skolebestyrelsesarbejde.

Kriterier

  • Målgruppen for arrangementer er skolebestyrelser med eventuel deltagelse af kontaktforældre.
  • Arrangementet skal afholdes i samarbejde med minimum en anden skolebestyrelse fra en anden københavnsk folkeskole og gerne flere.
  • I vurdering af bevilling tages i betragtning hvor stor målgruppen for arrangementet er, og om skolen tidligere har søgt penge fra puljen.
  • Der bevilliges tilskud til oplægsholdere eller andre fagrelaterede udgifter, der vedrører arrangementet
  • Der bevilliges ikke tilskud til forplejning, lokaleleje og lignende

Beløbsstørrelse
Der kan søges tilskud op til 8.000 kr.

Det er skolebestyrelsen, der søger pengene. Ansøgningen sendes til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk inden arrangementet afholdes.
Der kan forventes en sagsbehandlingstid på op til 3 uger. Skole og Forældre København afsætter hvert år et beløb til kursusaktivitetspuljen.
Bestyrelsen for Skole og Forældre København kan ændre på kriterier og beløbsstørrelse med en måneds varsel.

 

 

Fripladser til landsforeningens skolebestyrelsesseminarer

Landsforeningen holder af og til kurser for bestyrelsesmedlemmer, som fremmer vores formål. Derfor giver det god mening at understøtte vores medlemmer i at kunne deltage.

Skole og Forældre København har de sidste to år finansieret ”fripladser.” Der har været taget højde for, at det var et begrænset antal, således at udgiftsposten er kontrollerbar, samt at vi ikke overtegner kurset og dermed også giver andre sjællandske bestyrelsesmedlemmer mulighed for at deltage.

Skole og forældre København betaler de første 20 pladser for københavnske skolebestyrelsesmedlemmer, som i tilmeldingen skriver: ”S&FKbh. friplads

Følgende kriterier gælder ift. fripladserne

  • Der er nogle skoler i kommunen, som er særligt økonomisk udfordrede. Det er derfor fortrinsvist disse skoler, hvor skolebestyrelsens medlemmer kan søge om friplads
  • Der er én friplads pr. skole. Skole og forældre København betaler ikke transportudgifter
  • Dem som har fået friplads forpligter sig til efterfølgende at skrive til Skole og Forældre København, hvad de fik ud af kurset, hvordan de finder det anvendeligt på egen skole samt hvilke input de, på baggrund af kurset, vil give til Skole og Forældre København
  • Såfremt medlemmer af bestyrelsen i Skole og Forældre København ønsker at deltage, kan SoF Kbh. betale for deltagelsen, som derfor ikke tæller som en skoles friplads