Problematik:

Skolebestyrelserne på en række københavnske folkeskoler har i forbindelse med større bygge- og renoveringsprojekter oplevet:

  • at kommunikationen mellem byggeaktører og skolebestyrelsen/skoleledelsen ikke fungerer særlig godt. Det er ikke klart hvem der skal kommunikere hvad og hvornår?
  • at ansvarsfordelingen hos (og beslutningsprocesserne mellem) byggeaktørerne ikke er klarlagt overfor skolebestyrelse/skoleledelse.
  • at der ikke organiseres en løbende overvågning og kvalitetssikring af udført arbejde.
  • at fejl- og mangellister er for uhåndterlige (eller i sig selv mangelfulde), og at forbedrings-opfølgning ikke følger et konsekvent mønster.    

Skolernes byggeprojekter har en tendens til at tage overvældende meget af skolebestyrelsens og skoleledelsens energi, hvilket går ud over tiden til kerneopgaven: børnenes læring og dannelse. Et klarere billede af kommunikationsbehov, ansvarsforhold og pligter i hele byggeprocessen vil kunne bidrage til en mere smidig og mindre tidskrævende byggesags-håndtering.    

Der etableres en arbejdsgruppe med følgende opgaveformulering: Hvordan kan SoFkbh understøtte skolebestyrelsen (og skoleledelsen) i forbindelse med byggeprocesser samt større skolerenoveringer og genhusningsforløb?

Formål med arbejdsgruppen:

  • Bidrage til at forbedre, facilitere og sikre byggeprocessen for københavnske skoler ved at synliggøre rettidig kommunikation (planer og processer), fordeling af ansvar, pligter og deltagelsesrum samt oplyse om generelle problematikker/projektprocesser.
  • Føre offentlig diskussion omkring – og forslag til – løsninger.
  • Optimere samarbejde mellem skoler (skolebestyrelse og ledelse) og Kommunen (KEjd).
  • Udarbejde understøttende informationsmateriale (websted / artikler / møder).
Formål med arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen
Skole og Forældre København

Oktober 2021, version 5