Kurset blev afholdt i oktober 2023 – vi inviterer til efterårskursus igen i uge 44 i 2024 – tilmelding til eftrårskursus 2024 åbner i juni 2024. 

 

Efterårskursus på Crowne Plaza 27.-28. okt. 2023

 

KURSUSPROGRAM

Fredag d. 27. oktober

15.00-17.00  Indtjekning kan foretages

17.00-17.05  Velkomst v/Skole og Forældre København

17.05-17.35  Jakob Næsager byder sb-medlemmer velkommen og fortæller om fokuspunkter

17.35-18.00 Præsentation af Skole og Forældre København v/bestyrelsen 

18.00 -19.45  Forvaltningen har ordet: Inklusion i københavnske skoler + workshop v/Gitte Lohse

19.45-20.00  Pause

20.00-21.30  Middag

               
Lørdag d. 28. oktober

09.00-10.15  ”Pædagogisk værtskab og inklusion i skolen” v/forfatter & psykolog Rasmus Alenkær

10.15-10.30  Pause

10.30-11.00  Gruppearbejde i forlængelse af Rasmus Alenkærs oplæg + samtalespørgsmål

11.00-11.15  Pause

11.15-12.45  Generalforsamling

13.00-13.45  Frokost

14.00-15.15  ”Alle børn skal have en ven” v/ekspert i vensomhed Anne Søgaard

15.15-15.30  Opsamling og afslutning

 

Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 13. oktober 2023 (lige før efterårsferien)

Kurset er inkl overnatning på Crowne Plaza, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S 

Vi opererer med no show fee – jeres skole vil blive opkrævet 500 kr. pr bestyrelsesmedlem, der udebliver uden at melde afbud til sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk

Generel info om vores efterårskurser

Hvert efterår afholder Skole og Forældre København et efterårskursus, der er gratis for alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i Københavns Kommune. Lærer- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen må også deltage i kursusprogrammet på nær i GF og overnatning. Kurset strækker sig over to dage og er inkl. overnatning. På vores efterårskurser sætter vi fokus på aktuelle emner, der rører sig i folkeskolen og/eller i skolebestyrelsesregi. Hertil booker vi kyndige oplægsholdere, som kan give spændende input, relevant viden og konkrete redskaber til skolebestyrelsesarbejdet. Skole og Forældre Københavns årlige generalforsamling afholdes også på dette kursus.

Har du spørgsmål vedrørende efterårskurset?

Kontakt: sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk