Efterårskurset

Program for efterårskursus 28.-29 oktober 2022 på Comwell CPH Portside, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn 

Fredag d. 28.10.22

15.00-17.00   Indtjekning kan foretages

16.00-17.00   Afskedsreception for afgående forperson Kirsten Lassen

17.00-17.05   Velkomst v/ Skole og Forældre København

17.05-17.20   Børne og ungdomsborgmester Jakob Næsager byder nye SB-medlemmer velkommen

17.30- 17.55   Skolebestyrelses rolle og samarbejde med BUU/forvaltningen, samt årshjul for skolebestyrelser. v/ Gitte Lohse. 

17.55-18.40    Oplæg om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem v/ Gitte Lohse og Asger Hermansen

18.40-19.00  Dialog og spørgsmål: Dialog om skoleudviklingssamtale og meddelelsesbog –  Spørgsmål til gruppedrøftelser: Hvilke forventninger har I til samtalen, Hvordan tænker I, at I som forældre kan bidrage til samtalen? Hvad skal der til for at I føler jer klædt på til samtalen?                         

19.00-19.30  Pause

19.30-21.00  Middag
               
Lørdag d. 29.10.22

09.00-10.15  Skolebørns trivsel og mentale sundhed efter 2 års corona v/ skoleforsker Karen Wistoft fra DPU.

10.15-10.30   Pause

10.30-11.00  Præsentation af Skole og Forældre København 

11.00-11.15    Pause

11.15-12.45  Generalforsamling

13.00-13.45   Frokost

14.00-15.15   En skæv og humoristisk vinkel til det at være forældre til skolebørn v/Christian Fuhlendorff.       

15.15-15.30   Opsamling og afslutning

 

Kurset er inkl overnatning på Comwell CPH Nordhavn

Generel info om vores efterårskurser

Hvert efterår afholder Skole og Forældre København et efterårskursus, der er gratis for alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i Københavns Kommune. Kurset strækker sig over to dage og er inkl. overnatning. På vores efterårskurser sætter vi fokus på aktuelle emner, der rører sig i folkeskolen og/eller i skolebestyrelsesregi. Hertil booker vi kyndige oplægsholdere, som kan give spændende input, relevant viden og konkrete redskaber til skolebestyrelsesarbejdet. Skole og Forældre Københavns årlige generalforsamling afholdes også på dette kursus.

Har du spørgsmål vedrørende efterårskurset?

Kontakt: kursusudvalget@skole-foraeldre-kbh.dk

Indbydelse fra efterårskursus 2021 her
Program fra efterårskursus 2021

Tilmeldingsformular

Eller notér organisation hvis ikke du kommer som SB-medlem
Andre roller er fx medarbejderrepræsentant, elevrepræsentant, politiker mv