Alle skolebestyrelser bør vedtage deres egen forretningsorden, fordi den er med til at sikre et godt samarbejde – og til at undgå at køre fast når samarbejdet er udfordret

Skole og Forældre København arbejder på, at der i Københavns Kommune indføres en standardforretningsorden, der gælder i fald bestyrelsen ikke selv har fået vedtaget en forretningsorden. Nedenfor kan du finde eksempler på forretningsordener, fra to skoler i København, til inspiration:

Alle folkeskoler i Københavns Kommune styres overordnet ud fra bestemmelser i Styrelsesvedtægt for Folkeskolen. I Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune kan du læse om alle retningslinjer for den overordnede styrelse af folkeskolen, samt finde målsætninger for arbejdet i de københavnske folkeskoler.