Skolebestyrelsens opgaver er defineret i Folkeskolelovens § 44 og i styrelsesvedtægten. Heri står, at skolebestyrelsen skal:

  1. Føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, undtagen personale- og elevsager.
  2. Fastsætte principper for skolens virksomhed.
  3. Godkende skolens budget, KKFO’ens budget (på skoler med KKFO), undervisningsmidler, ferieplanen samt kulturelle aktiviteter på skolens matrikel.
  4. Træffe beslutning om skolens ordensregler og værdier, madordning og opkrævning af kostpenge under lejrskoler, ekskursioner og skolerejser.
  5. Afgive udtalelser og høringssvar.
  6. En gang om året skive en rapport om skolebestyrelsens arbejde (årsberetning).

Skolebestyrelsen kan desuden:

  • Beslutte at skolen tilbyder valgfag ud over de valgfag, der er fastsat Fælles Mål for.
  • Beslutte at udarbejde forslag om skolens læseplaner til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget, hvis bestyrelsen ikke ønsker at følge læseplanerne i Fælles Mål.
  • Sætte andre relevante temaer for skolen på dagsordenen