At udforme principper for skolens arbejde er en hovedopgave for skolebestyrelsen

Nederst på denne side kan du finde en række principeksempler, udformet på københavnske skoler, til inspiration. I Skole og Forældre København har vi også udarbejdet en principskabelon for Røgfri Skoletid  til inspiration og brug

 Vi vil gerne understrege, at principper sjældent gør en forskel, hvis de blot er formuleret af få personer og hurtigt besluttet på et bestyrelsesmøde. Principper der gør en forskel i praksis er typisk udviklet af både forældre, elever, personale og ledelse over tid – gennem grundige drøftelser – og efterfølgende løbende drøftet af dem der skal leve op til dem i praksis, typisk personale og ledelse.

Derfor kan vi ikke anbefale, at man blot tager eksemplerne nedenfor og sætter dem til afstemning i bestyrelsen. De skal bruges som inspiration til jeres egne drøftelser i bestyrelsen.

Et princip er en måde at formulere en retning eller en rettesnor for skolens virke i forhold til et bestemt emne. Princippet skal på den ene side være så konkret, at det afspejler de værdier, som bestyrelsen kommer frem til skal indgå i skolen. På den anden side skal det være så tilpas rummeligt, at skolens ledelse og personale har forskellige muligheder for at indfri det i praksis.

I § 44 i kapitel 6 i Folkeskoleloven oplistes de forhold, som skolebestyrelsen som minimum skal fastsætte principper for. I København har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at skolebestyrelsen desuden kan vælge at formulere principper for emner, der er en del af Folkeskolereformen fra 2014. Se hvilke i denne folder fra kommunen.

Læs mere om arbejdet med principper hos landsorganisationen, Skole og Forældre.

Principeksempler fra københavnske folkeskoler:

Velfungerende principper til deling og inspiration

Vi er i Skole og Forældre København i gang med at indsamle eksempler på gennemtænkte og velfungerende principper, der bruges i københavnske folkeskoler. Principperne vil blive lagt op på denne side, i takt med at vi får dem. Har din skolebestyrelse principper, der fungerer godt? Send dem gerne til: sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk