Her kan du læse om Skole og Forældre Københavns holdning til emner, vi aktuelt har fokus på


Kompetent og forpligtende forældresamarbejde i Københavns folkeskoler

Skole og Forældre København har i 2018 formuleret to indsatser, der skal skabe en bedre og mere attraktiv folkeskole i København gennem et kompetent og forpligtende forældresamarbejde. Indsatserne har både et socialt formål og et trivsels- og læringsmæssigt formål. Det drejer sig om midler til opsøgende og kvalitetsudviklende forældresamarbejde. 

Læs det fulde dokument her.

Øget forældrebetaling på fritidshjem

Skole og Forældre København har i forbindelse med kommunens arbejde med at indføre en øget takststigning skrevet et åbent brev til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune (April 2019).

Find det åbne brev her.

Skole og Forældre København har skrevet et brev til ministeren og de politiske ordførere om at gøre lovgivningen i hhv. dagtilbudsloven og folkeskoleloven ensartet ift. forældrebetalingen, eller give Københavns Kommune en dispensation ift. forældrebetalingen i dagtilbudsloven (September 2019).

Find brevet til ministeren her.

Stærkere inkluderende skolekultur i de københavnske skoler

Skole og Forældre København har overfor Børne- og Ungdomsudvalget foreslået fire initiativer, der kan fremme en mere inkluderende skolekultur (august 2019).

Find forslaget her.  

Budgetdata for skoler i København.

Skole og Forældre København har udarbejdet et dokument vedr. skolebestyrelsen indsigt i budgetdata, i forbindelse med at Københavns Kommunes indfører en ny budgetmodel.

Herunder en liste over nødvendige budgetdata som skolebestyrelser bør have adgang til. (oktober 2020)

Find dokumentet her: