Her kan du læse om Skole og Forældre Københavns holdning til emner, vi aktuelt har fokus på


Øget forældrebetaling på fritidshjem

Skole og Forældre København har i forbindelse med kommunens arbejde med at indføre en øget takststigning skrevet et åbent brev til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune (April 2019).

Find det åbne brev her.

Skole og Forældre København har skrevet et brev til ministeren og de politiske ordførere om at gøre lovgivningen i hhv. dagtilbudsloven og folkeskoleloven ensartet ift. forældrebetalingen, eller give Københavns Kommune en dispensation ift. forældrebetalingen i dagtilbudsloven (September 2019).

Find brevet til ministeren her.

Stærkere inkluderende skolekultur i de københavnske skoler

Skole og Forældre København har overfor Børne- og Ungdomsudvalget foreslået fire initiativer, der kan fremme en mere inkluderende skolekultur (august 2019).

Find forslaget her.