Her kan du læse om Skole og Forældre Københavns holdning til emner, vi aktuelt har fokus på

Styrk forældreindflydelsen på fritidsområdet

SoF Kbh har afgivet høringssvar om Fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet, og her understreger vi vigtigheden af en tæt dialog mellem det enkelte fritidscenter og de lokale skoler – netop for at sikre en god overgang hvor eleverne fortsat har lyst til at bruge tilbuddene. En ny ledelsesorganisering af fritidsområdet bør skabe mere lokalt samarbejde med skolerne og bedre forældreinvolvering. Vælger man en organisering med 3 klyngeledere og 1 ungechef, må det indgå som klar ledelsesopgave at disse ledere også har ansvaret for prioritering og udvikling af det lokale samarbejde. (Juni 2022)
 
Læs hele høringssvaret her

Budgetdata for skoler i København.

Skole og Forældre København har udarbejdet et dokument vedr. skolebestyrelsen indsigt i budgetdata, i forbindelse med at Københavns Kommunes indfører en ny budgetmodel.

Herunder en liste over nødvendige budgetdata som skolebestyrelser bør have adgang til. (oktober 2020)

Find dokumentet her:

Øget forældrebetaling på fritidshjem

Skole og Forældre København har i forbindelse med kommunens arbejde med at indføre en øget takststigning skrevet et åbent brev til Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune (April 2019).

Find det åbne brev her.

Skole og Forældre København har skrevet et brev til ministeren og de politiske ordførere om at gøre lovgivningen i hhv. dagtilbudsloven og folkeskoleloven ensartet ift. forældrebetalingen, eller give Københavns Kommune en dispensation ift. forældrebetalingen i dagtilbudsloven (September 2019).

Find brevet til ministeren her.

Stærkere inkluderende skolekultur i de københavnske skoler

Skole og Forældre København har overfor Børne- og Ungdomsudvalget foreslået fire initiativer, der kan fremme en mere inkluderende skolekultur (august 2019).

Find forslaget her.  

Kompetent og forpligtende forældresamarbejde i Københavns folkeskoler

Skole og Forældre København har i 2018 formuleret to indsatser, der skal skabe en bedre og mere attraktiv folkeskole i København gennem et kompetent og forpligtende forældresamarbejde. Indsatserne har både et socialt formål og et trivsels- og læringsmæssigt formål. Det drejer sig om midler til opsøgende og kvalitetsudviklende forældresamarbejde. 

Læs det fulde dokument her.