Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed undtagen personale- og elevsager

Det vil sige at skolebestyrelsen fx kan bede om at få indsigt i skolens fysiske forhold (fx bygningernes eller skolemøblernes tilstand), undervisningens indhold, omfang og kvalitet, undervisningsmidler, SFO’en, elevernes trivsel, ledelsen af skolen osv. Stort set alt hvad der sker på skolen, er omfattet af skolebestyrelsens såkaldte tilsynsret.

Skolebestyrelsens tilsyn foregår på møderne, hvor alle spørgsmål om skolens virksomhed kan tages op som et punkt på dagsordenen og drøftes med skolens leder. Skolebestyrelsen kan bede skolelederen om oplysninger og nærmere redegørelser om forhold, der er til drøftelse.

Du kan finde inspiration i Undervisningsministeriets folder om tilsyn.