Formål

Skole og Forældre København er en lokalafdeling til landsforeningen Skole og Forældre, der repræsenterer alle forældre i folkeskolen.
I Skole og Forældre København samler vi alle skolebestyrelsesmedlemmer og forældre på folkeskolerne i Københavns Kommune.

Vores arbejde er todelt. Vi understøtter de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i deres bestyrelsesarbejde – bl.a. via to årlige kurser, et trykt medlemsblad, generel information m.m. Herudover varetager vi forældrenes medinteresser i forhold til politikere og forvaltning i Københavns Kommune.
Vi deltager desuden bredt i uddannelsen af skolebestyrelsesmedlemmerne og bidrager generelt til udviklingen af folkeskolerne i København.

Bestyrelsen i Skole og Forældre København består af 9 frivillige medlemmer, som alle har børn i københavnske folkeskoler. Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned, hvor bestyrelsen drøfter og tager beslutninger omkring aktuelle begivenheder i den københavnske folkeskole. Endvidere deltager vi i en række arbejdsgrupper (se aktuelle arbejdsgrupper her) og møder med forvaltningen samt holder møder med politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget.

Alle skoler i Københavns Kommune er medlem af landsforeningen Skole og Forældre. Skolerne betaler årligt et kontingent på 6.000-8.000 kr. afhængig af skolens størrelse. Kontingentet går primært til landsforeningen, som også er med til at uddanne og holde skolebestyrelserne opdaterede i form af bladet ”Skolebørn”, kurser, nyhedsbreve etc. Ud over dette, driver de Forældrerådgivningen og Skolebestyrelsesrådgivningen.

I Skole og Forældre København modtager vi årligt et beløb fra Københavns kommune til at uddanne skolebestyrelsesmedlemmer i kommunen samt til drift af vores sekretariat. Alle på nær vores sekretær arbejder frivilligt og ulønnet.

skole og foraeldre kbh formaal