Forskudt valg haster!

De skoler, der skal have forskudt valg i år, har meget travlt. Først blev valget udskudt til efteråret. Det godkendte Undervisningsministeriet ikke.
Så nu skal hele valgprocessen presses ind inden sommerferien. Strengt taget skal valget bare afsluttes inden 1. august, men det vil nok være svært, at holde et seriøst valg i sommerferien. Under alle omstændigheder er tiden meget presset.

Forvaltningen har sendt tidsplan og andet materiale ud til skolelederne den 13-5-2020, men skolelederne er jo meget presset pga. genåbningen af skolerne, så det er måske ikke alle der har set det og fået det sendt videre til skolebestyrelserne.

Forvaltningen har bl.a. udsendt denne tidsplan: “Tidsplan (tilbagefaldsplan) for valg til skolebestyrelsen maj 2020
Tidsplanen hedder en ”tilbagefaldsplan” fordi den enkelte skole godt kan lave sin egen tidsplan og bruge den, hvis skolebestyrelsen vedtager den og områdechefen godkender den.

Eksempel: Hvis erfaringen på jeres skole er, at man med al sandsynlighed ikke får kampvalg, så kan man lave en tidsplan, hvor man skyder processen lidt, så den eventuel kampvalgs-del forløber over eller efter sommerferien.

Advarsel: Hvis man ikke får afholdt valget inden 1. august og får valgt en skolebestyrelse med et flertal af forældrerepræsentanter, så har man ikke en skolebestyrelse fra 1. august og indtil valget er afholdt.

Der skal også være elev- og personalerepræsentanter. Deres valgperiode er kun et år, men der er måske lidt større frihed med hvornår de vælges og erstatter de afgående.

Skole og Forældre København anbefaler, at få afholdt valget inden sommerferien, men hvis I overvejer at udskyde, så kan I læse mere her.

Når man afholder valg, kan det være en fordel, hvis en af forældrerepræsentanterne har barn i en KKFO eller et fritidshjem. Ellers er der en risiko for at man skal afholde suppleringsvalg til efteråret, hvis der kommer ændrede regler om repræsentation af en forælder fra skolens KKFO.