Overvejelser om udskydelse af årets forskudte skolebestyrelsesvalg:

Dette er kun relevant for de skoler, der skal have forskudt valg i år og overvejer at udskyde det til efter sommerferien. Se først vores overordnede artikel om valget her.

Skole og Forældre København anbefaler, at få afholdt valget inden sommerferien, men her er info, hvis man overvejer at udskyde.

Ulemper ved at udskyde

Hvis man ikke får afholdt valget inden 1. august og får valgt en skolebestyrelse med et flertal af forældrerepræsentanter, så har man ikke en skolebestyrelse fra 1. august. Det fremgår af Undervisningsministeriets notat på https://www.skole-foraeldre.dk/sites/default/files/notat_om_mulighed_for_udskydelse_af_skolebestyrelsesvalg.pdf
Så har man først en skolebestyrelse igen, når valget er afholdt.

Man kan godt mødes alligevel, men skolens personale og daglige ledelse er ikke forpligtet til at deltage og man kan hverken træffe beslutninger eller føre tilsyn. Man kan naturligvis betragtes som nogle særligt interesserede forældre, der kan drøfte fx skolens Corona-forløb og se om man sammen kan finde idéer til at klare det bedre, hvis der sker noget lignende igen – fx en ny bølge.

Fordele ved at udskyde

Afhængigt af hvordan det ser ud med Corona-forsamlingsforbud efter sommerferien, kan man få et mere demokratisk valg, da der kan afholdes fysiske valgmøder.

Måske kan man få flere til at stille op efter sommerferien og få flere suppleanter. Det nytter ikke at afholde valg før sommerferien, hvis man ikke får valgt nok forældrerepræsentanter til, at der er et flertal af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

Skolelederne skal ikke bruge tid på valg nu, hvor de har ekstra travlt pga. Corona.

En fælde hvis man udskyder

Tidsplanen skal vedtages inden 1. august. Hvis der ikke er afholdt valg så har man efter ministeriets opfattelse ikke længere en skolebestyrelse fra 1. august, så der kan skolebestyrelsen ikke længere vedtage noget, før de nye medlemmer er valgt og tiltrådt.

Mulighed for at holde to valg

Hvis man afslutter valg før 1. august og får valgt så mange forældrerepræsentanter, at forældrerepræsentanterne udgør et flertal i skolebestyrelsen, har man en fungerende skolebestyrelse. På en typisk skole med to elevrepræsentanter, to personalerepræsentanter og ingen eksterne medlemmer, skal der som minimum være fem forældrerepræsentanter. Så skolebestyrelsen kan fungere, selv hvis ikke alle de typisk syv pladser til forældrerepræsentanter bliver fyldt op – så kan man holde suppleringsvalg til efteråret.