Konference d. 27. marts 2023: Samarbejde mellem skole og hjem der understøtter børns dannende og inkluderende fællesskaber

På konferencen bliver du klogere på hvad der understøtter børns dannende og inkluderende fællesskaber og hvilken rolle forældrene spiller heri. Vi gennemgår den samskabelsesmodel vi har udarbejdet i projekt “Alle forældre med fra skolestart” og sætter fokus på de anledninger der allerede findes, til at styrke samarbejdet. På konferencen er der mulighed for hente sparring og inspiration til hvordan man faciliterer et godt skole-hjem samarbejde som alle forældre er en del af. 

Læs mere om projekt “Alle forældre inkluderet fra skolestart” her.

Deltagere: børnehaveklasseledere, KKFO-pædagoger, 1. klasses lærere, skoleledelse og skolebestyrelsesmedlemmer

Sted: Scandic Spectrum, Kalvebod Brygge 10 1560 København

 

Program d. 27. marts 2023: 

15:00            Velkommen

15:10             Samskabelsesmodel mellem skole og hjem og dannelsesrejsen – præsentation af projektet og materialet v. projektleder  Kirsten Birk Lassen

                      Replik ved deltagende pilotskoler

15:30             Samskabelse og børnenes dannende fællesskaber v. lektor Lars Geer Hammershøj fra DPU

16:00             Åbenhed og nysgerrighed – et eksempel

16:10             Skolebestyrelsens rolle – fra projektbåret og individbåret samskabelse til organisatorisk forankret og kulturbåret samskabelse

16:20             Hvordan at komme i gang med modellen og dannelsesrejsen – vælg en arena og inspirer til samskabelse

16:55             Brugen af materialet og book en konsulent

17:00             Tak for i dag og god arbejdslyst

Tilmelding til konference her på siden. Sidste tilmeldingsfrist: 22.03.23. Ved manglende fremmøde faktureres jeres skole med 500 kr. pr. deltager.

Er du skolebestyrelsesmedlem har du også mulighed for at tilmelde dig forårskursus samme dag her: Gratis forårskursus – Skole og forældre KBH (skole-foraeldre-kbh.dk)

 

Kontakt: 

Ved spørgsmål om tilmelding kontakt: Maria Stears, sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk, tlf. 20484917

Ved spørgsmål om projektet, modellen eller konsulentbistand kontakt: Kirsten Birk Lassen, kirsten@skole-forealedre-kbh.dk , tlf: 51765656

 

Gratis konsulenthjælp til et samskabende forældresamarbejde

Der er i forlængelse af konferencen mulighed for at indhente konsulenthjælp til inspiration og facilitering af et samskabende forældresamarbejde, med afsæt i samskabelsesmodellen udarbejdet i projektet. Læs mere om hvordan konsulenthjælpen kan hjælpe både børnehaveklasseteam og skolebestyrelsesteam på vej her. 

Fuldt booket

Skriv til maria.s@skole-foraeldre-kbh.dk, hvis du ønsker en last minute plads på forårskurset samme dag kl 17 i stedet.

Andre roller er fx lærer, pædagog, skoleleder, repræsentant fra interesseorganisation mv