NB: kurset blev holdt d. 9. november 2022. Kurset kan gentages på et senere tidspunkt ved behov.

Kontakt sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk for mere info herom.

 

Grundkursus: Ansvar og opgaver i skolebestyrelsen 

Dette kursus er for dig der er ny i skolebestyrelsen eller kan være et godt brush up for dig, der har været med i skolebestyrelsen i noget tid. Vi giver en kort introduktion til de mest centrale opgaver i en skolebestyrelse. Hvordan kommer man godt fra start, og hvad kan man byde ind med som medlem af skolebestyrelsen?

Vi kommer bl.a. ind på:

 • Skolebestyrelsens rammer – mellem politik og forvaltning og

  mellem det nationale/kommunale plan og det lokale plan.

 • Hvad er et princip, og hvad er et tilsyn?

 • Skolebestyrelsens lovfæstede opgaver.

 • Ansvar og muligheder.

 • Tavshedspligt.

  Tid: 9. november kl. 17–20 inkl. Middag
  Sted: Guldsmeden Islands Brygge, Gullfossgade 4, 2300 København S

  Deltagere: Skolebestyrelsesmedlemmer inkl. medarbejder- og elevrepræsentanter.