Forårskursus 2020

Årets forårskursus afholdes tirsdag d. 3. marts kl. 16.30-19.15 i Charlottehaven på Østerbro.
Vi sætter i år fokus på inklusion i Københavns Kommuneog får i denne sammenhæng besøg af Børne- og Ungdomsforvaltningen som bl.a. giver os et indblik i kommunens overordnede inklusionsstrategi.

Du kan tilmelde dig forårskurset her!

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 21. februar kl. 12.00.

Generel info om vores forårskurser

På vores forårskurser sætter vi hvert år fokus på aktuelle emner, der rører sig i folkeskolen og/eller i skolebestyrelsesregi. Hertil booker vi kyndige oplægsholdere, som kan give spændende input, relevant viden og konkrete redskaber til skolebestyrelsesarbejdet. Forårskurset ligger som regel i marts eller april og strækker sig over en eftermiddag og tidlig aften, efterfulgt af en middag på kursusstedet. Kurset er gratis for alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i Københavns Kommune.

_________________________________________________________________________________________________ 

Materialer fra forårskurset 2019 

forårskurset 2018 satte vi fokus på skolebestyrelsers samarbejde – indadtil og udadtil
Hertil udarbejdede Mia Pallisgaard fra Procesværkstedet nogle flotte, visuelle skabeloner, der kan
benyttes som dialogværktøj i skolebestyrelsesregi. 

Du kan downloade skabelonerne her:
Dialogværktøj_samarbejde på tværs
Dialogværktøj_bekymringer og håb

 

 

 

Har du spørgsmål vedr. forårskurset?

Kontakt: kursusudvalget@skole-foraeldre-kbh.dk