Generel info om vores forårskurser

På vores forårskurser sætter vi hvert år fokus på aktuelle emner, der rører sig i folkeskolen og/eller i skolebestyrelsesregi. Hertil booker vi kyndige oplægsholdere, som kan give spændende input, relevant viden og konkrete redskaber til skolebestyrelsesarbejdet. Forårskurset ligger som regel i marts eller april og strækker sig over en eftermiddag og tidlig aften, efterfulgt af en middag på kursusstedet. Kurset er gratis for alle forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer i Københavns Kommune.

_________________________________________________________________________________________________ 

Materiale fra tidligere forårskursus:

forårskurset 2018 satte vi fokus på skolebestyrelsers samarbejde – indadtil og udadtil
Hertil udarbejdede Mia Pallisgaard fra Procesværkstedet nogle flotte, visuelle skabeloner, der kan
benyttes som dialogværktøj i skolebestyrelsesregi. 

Du kan downloade skabelonerne her:
Dialogværktøj_samarbejde på tværs
Dialogværktøj_bekymringer og håb

 

 

 

Har du spørgsmål vedr. forårskurset?

Kontakt: sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk