Forening for forældre i folkeskolerne i København

Lav Københavnerbarometeret hvert år!

I 2012 blev det bestemt, at Københavnerbarometeret, som tager temperaturen på elevernes trivsel og undervisningsmiljøet, kun er obligatorisk at gennemføre hvert andet år.

Københavnerbarometeret er et af skolebestyrelsens vigtigste værktøjer til at måle trivslen blandt skolens elever og få viden om, hvor det er nødvendigt at sætte ind. Derfor opfordrer Skole og Forældre København skolebestyrelserne til at gennemføre Københavnerbarometeret hvert år.

Gennemførselen af årets Københavnerbarometer står for døren på de skoler, der har vedtaget at gennemføre det hvert år.

Hvis I synes, at det skal gennemføres hvert år på jeres skole, er her en skabelon til et grydeklart princip.

Princip om københavnerbarometeret

På¤{skolens navn} gennemføres københavnerbarometeret fuldt ud hvert år.

Vedtaget ved skolebestyrelsesmøde¤{dato}                                                                                                                                                

¤{Navn på formand}                                                 ¤{Navn på referent}

Formand                                                                       Referent

Fordele ved at fortsætte med at gennemføre Københavnerbarometeret hvert år

Hvis noget går den forkerte vej på skolen, er det vigtigt at kunne skride hurtigt ind og ikke vente to år, inden tingene bliver opdaget.

Samtidig forringes skolebestyrelsernes mulighed for at føre tilsyn, hvis undersøgelsen kun gennemføres hvert andet år. Tilsynsmulighederne er i forvejen blevet forringet, da kommunen besluttede kun at lave kvalitetsrapporter hvert andet år.

Et eksempel:

På en skole var der nogle barometer-resultater, som ledelsen gerne ville forbedre. Ledelsen satte nogle tiltag i gang, men åretefter viste resultaterne tilbagegang – tiltagene virkede således ikke. Nye tiltag blev iværksat, og her kunne der måles tydelige forbedringer året efter. Hvis denne undersøgelse havde været to-årig:

·         Ville det have været uvist om tiltagene virkede

·         Ville den dårlige dårlig reklame for folkeskolen skulle ligge på skolens hjemmeside i længere tid.

·         Ville det have forsinket beslutningen om at iværksætte yderligere tiltag.

 Argumenter for at gennemføre Københavnerbarometeret hvert andet år

Nogle skoleledere oplevede det som vanskeligt at følge op på sidste undersøgelse, når der er så kort tid til næste undersøgelse.

Skole og Forældre København gør i den forbindelse opmærksom på, at resultaterne er tilgængelige allerede før sommerferien og næsteundersøgelse foretages i starten af næste kalenderår.

At det for nogle typer af indsatser er nødvendigt at vente 2 år inden indsatsen kan gennemføres og resultaterne kan ses, er ikke et argument for at lade være med at gennemføre undersøgelsen 1-årligt, da der jo er mange andre typer af indsatser, der kan gennemføres hurtigt og aflæsesallerede året efter.

Et andet argument kunne måske være at spare skolerne foradministration. Her skal det bemærkes at administrationen af københavnerbarometeret ikke udføres af skolerne. Det er forvaltningen, der administrerer undersøgelserne og leverer resultaterne til skolerne. På skolerne kræver undersøgelsen kun, at hver klasse bruger en lektion på at svare på spørgsmålene – en øvelse der i sig selv sender et signal til eleverne om interesse for deres mening.

Det er samtidig nemt at overskue undersøgelsens resultater. Her gør forvaltningen det nemt, da det for hvert spørgsmål angives, hvordan det har udviklet sig siden foregående undersøgelse.

Hvis I eksempelvis aftaler, at én fra skolebestyrelsen løber undersøgelsen igennem og tjekker om der er punkter, hvor der er en væsentlig udvikling i den forkerte retning, er I allerede et stort skridt videre.

Det er klart, at når resultaterne viser et behov for at tage nye initiativer, så tager det tid – men det er ikke på grund af rapporten– det er fordi, skolen har et behov.