Forening for forældre i folkeskolerne i København

Gør indskrivningen i folkeskolen til en succes

Gør opmærksom på folkeskolen i forbindelse med den kommende indskrivning. Se eksempler fra Vesterbroskolerne.

I Københavns Kommune finder indskrivningen til de nye 0. klasser sted ude på skolerne 12. - 23. november 2012 kl. 9.00 - 14.00

Der er også aftenindskrivning
mandag den 12. november 2012 kl. 16.30 - 19.30
og onsdag den 21. november 2012 kl. 16.30 - 19.30

Skolebestyrelsen kan bidrage til at få indskrevet mange børn på deres skole ved at give de kommende skoleforældre et indtryk af skolen og formidle relevante materialer.

Skole og Forældre København opfordrer derfor skolebestyrelserne til at lave en lille artikel til den lokale ugeavis, der beskriver en god aktivitet på skolen, der er relevant for indskrivningsforældre.
På den måde kan de kommende forældre få et godt indtryk af den lokale folkeskole.
Se eksempler i Vesterbro Bladet fra skolerne på Vesterbro. (Højreklik og vælg 'roter' for at vende dokumentet)

Skolens forældre og ansatte kan også bidrage til en succesfuld indskrivning ved at besøge alle lokalområdets børnehaver og fortælle forældrene om deres skole.

Her følger en række materialer, som er relevante enten for skolebestyrelsen eller forældrene i forbindelse med indskrivningen.

Københavns Kommunes indskrivningspjece - på flere sprog.

Københavns Kommunes kampagneplakater
1-3 - 4-7 - 8-11

Håndbog i rekruttering
Gør den lokale folkeskole til kvarterets skole

Link til indskrivning i folkeskolen i Københavns Kommune

Dit barn - et fælles ansvar
Pjece til indskolingsforældre

Find dit skoledistrikt i København

Læs borgmester Anne Vangs velkomstbrev til nye skoleforældre

Velkommen til samarbejde - ni forældrehæfter
En serie forældrehæfter til gratis download.

Hvad gør kommunen lige nu?
Læs omtale af budgetforlig for 2013 vedrørende folkeskolerne.

Held og lykke med indskrivningen.